Adres
03-821 Warszawa
ul. Mińska 25
Telefon
535 395 513

W sezonie 2013/2014 scena Studia Teatralnego Koło i Teatru Ochoty mieszcząca się na terenie Soho Factory przy Mińskiej 25 zyskała miano TEATRU SOHO.
 
TEATR SOHO skupia produkcje obu teatrów pod jednym szyldem, wpisując się jednocześnie w wizję Soho Factory jako stołecznej enklawy rozrywkowo-kulturalnej.
 
Myślimy o Teatrze Soho jako spółdzielni czasu i doświadczenia, przestrzeni współdziałania i współodczuwania twórców i odbiorców. Widzowie staną się nie tylko uczestnikami, ale i twórcami projektów, odnajdą swoje miejsce na scenie podczas czytań, wspólnego muzykowania czy działań teatralnych. Narrację wokół sceny w Soho Factory budują napięcia tworzące się na styku teatru instytucjonalnego i offowego, przestrzeni ukrytej i kultury miejskiej, artystycznego azylu i miejsca teatralnej prezentacji.

Mapa