Gdański Teatr Szekspirowski

Adres
80-818 Gdańsk
ul. Bogusławskiego 1
Telefon
(58) 351 01 01

Gdański Teatr Szekspirowski to teatr dramatyczny. Jest on samorządową instytucją kultury założoną wspólnie przez Urząd Miasta Gdańska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Fundację Theatrum Gedanense.

Teatr prowadzi szeroko zakrojoną działalność artystyczną i edukacyjną.

Celem działalności instytucji jest kreacja działań artystycznych oraz tworzenie, prezentacja i upowszechnianie kultury teatralnej. Kolejnym, nie mniej ważnym elementem działalności Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego jest promocja młodych artystów, wspieranie rozwoju twórczości i talentów teatralnych oraz edukacja teatralna dzieci, młodzieży i nauczycieli.

Największym, corocznie organizowanym przez instytucję międzynarodowym wydarzeniem teatralnym jest Festiwal Szekspirowski/Gdańsk Shakespeare Festival w Gdańsku.